DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

PPUH „RODEX” Spółka z o.o. informuje Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą Promocja okien i drzwi Rodline na rynkach europejskich”. Projekt obejmuje udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych, jak i reklamę w katalogu branżowym. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – poddziałanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Zarząd PPUH „RODEX” Spółka z o.o.

 

REGULAMIN KONKURSÓW:

  Regulamin Wewnętrzny Konkursu Ofert wraz z załącznikami

  Zmiany do Regulaminu Wewnętrznego Konkursu Ofert

  Zmiany nr 2 do Regulaminu Wewnętrznego Konkursu Ofert wraz z załącznikami

 

 

AKTUALNE KONKURSY:

 

 

Zaproszenie do konkursu ofert - Działanie 13 - Pakiet 19

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

 

   Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 13 - Pakiet 18 

 

   Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 12 - Pakiet 17

 

   Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 9 - Pakiet 16

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 8 - Pakiet 15

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 8 - Pakiet 14

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 8 - Pakiet 13

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 7 - Pakiet 12

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 7 - Pakiet 11

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 7 - Pakiet 10

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 12 - Pakiet 9

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 5 i 10 - Pakiet 8

  

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 4 - Pakiet 7

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 7 - Pakiet 6

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 8 - Pakiet 5

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 3, 4, 6, 11 - Pakiet 4

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - Pakiet 3A

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 - Pakiet 3

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 1 i 2 - pakiet 2

  Rozstrzygnięcie Konkursu - Działanie 7 - Pakiet 1

 

ARCHIWUM KONKURSÓW:

 

Zaproszenie do konkursu ofert - Działanie 13 - Pakiet 18

 

Zaproszenie do konkursu ofert - Działanie 12 - Pakiet 17

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 9 - Pakiet 16

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie  8 - Pakiet 15

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie  8 - Pakiet 14

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie  8 - Pakiet 13

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie  7 - Pakiet 12

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 7 - Pakiet 11

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 7 - Pakiet 10

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 12 - Pakiet 9

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 5 i 10 - Pakiet 8 

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie  4 - Pakiet 7 

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - Pakiet 3A

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 7 - Pakiet 6 

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 8 - Pakiet 5 

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 3, 4, 6, 11 - Pakiet 4

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 - Pakiet 3

 

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 1 i 2 - Pakiet 2

  Zaproszenie do Konkursu Ofert - Działanie 7 - Pakiet 1